Kennismaken met de school...
Wil je graag onze school leren kennen?Wil je meer te weten komen over onze visie en werking?
Dan ontvangen wij je heel graag voor een rondleiding.Best maak je een afspraak voor een bezoek.Dit kan telefonisch 011/48.57.84 of via mail info@debilter.be

Vrije plaatsen in het kleuter- en lager onderwijs.

Capaciteit kleuter- en lager onderwijs
Voor het kleuteronderwijs voorzien wij 80 plaatsen.Er zijn momenteel nog voldoende vrije plaatsen.
Voor het lager onderwijs voorzien wij 150 plaatsen.Er zijn momenteel nog voldoende vrije plaatsen.
Instappen in het kleuteronderwijs
Als je kind 2 jaar en 6 maanden oud is, mag het naar de kleuterschool – dus niet zomaar gelijk wanneer.Er zijn zeven ‘instapmomenten’:
  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na hemelvaartsdag

Voor de kinderen van het personeel en voor broers of zussen van ingeschreven leerlingen telt een voorrangsperiode van 4 weken. Deze voorrangsperiode start op 1 februari van het huidige schooljaar.