Inschrijven

Kennismaken met de school

Wil je graag onze school leren kennen?

Wil je meer te weten komen over onze visie en werking?


Dan ontvangen wij je heel graag voor een rondleiding.

Best maak je een afspraak voor een bezoek.

Dit kan telefonisch 011/48.57.84 of via mail info@debilter.be

Vrije plaatsen in het kleuter- en lager onderwijs

Capaciteit kleuter- en lager onderwijs

Voor het kleuteronderwijs voorzien wij 80 plaatsen.

Er zijn momenteel nog voldoende vrije plaatsen.


Voor het lager onderwijs voorzien wij 150 plaatsen.

Er zijn momenteel nog voldoende vrije plaatsen.

Instappen in het kleuteronderwijs

Als je kind 2 jaar en 6 maanden oud is, mag het naar de kleuterschool – dus niet zomaar gelijk wanneer.

Er zijn zeven ‘instapmomenten’:


Voor de kinderen van het personeel en voor broers of zussen van ingeschreven leerlingen telt een voorrangsperiode van 4 weken. Deze voorrangsperiode start op 1 februari van het huidige schooljaar.