Groen - Gezond - Gevoel

De Bilter staat voor GROEN

Onze school streeft ernaar om een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te zijn. Dit doen we samen met onze leerlingen, leerkrachten en ouders.


We vragen daarom om te werken met duurzame materialen in plaats van wegwerpmaterialen: een drinkbus, een koekendoos en een brooddoos. 


Indien er afval wordt meegenomen, sorteren we deze op een correcte wijze in de gepaste vuilbak. 

We werken samen met organisaties zoals Good Planet, milieudienst gemeente Heers, ...


Leren in een groene omgeving staat voor ons centraal. Onze leerlingen trekken vaak naar buiten op eigen domein en/of naaste omgeving om te leren. Leren en spelen in het groen is een troef.

De Bilter staat voor GEZOND

Als school besteden we veel aandacht aan gezondheidseducatie. 

Dit doen we door kleine en grote acties. 


Elke woensdag bieden we de leerlingen een gratis stuk fruit aan. We vragen water te drinken en koekjes mee te nemen in plaats van snoep. Ook vragen we de brooddozen zo gezond mogelijk te houden.


We organiseren jaarlijks een ontbijt op school voor kinderen en ouders. In de wintermaanden bieden we onze leerlingen een aantal keren verse soep aan op school.


Bewegen hoort hier ook bij. We organiseren onder de middagpauze sportactiviteiten en werken nauw samen met de organisaties zoals Moev! en de sportdienst van de gemeente Heers.


Mentale gezondheid is minstens even belangrijk. We zetten erg in op welbevinden en kindgesprekken.

De Bilter staat voor GEVOEL

Als school willen we van al onze leerlingen actieve burgers maken die respectvol met elkaar omgaan. 


Dit doen we door kleine en grote acties. Spontaan en gaandeweg werken we hieraan in de klas, op de speelplaats, maar ook in de schoolomgeving en met verschillende partners. 


We zetten in op samenwerking. Zo werken de jongere kinderen met schoudermaatjes en bouwen we dit uit tot groepswerk. We gebruiken hiervoor actieve werkvormen.


Leerlingen hebben bij ons op school ook medezeggenschap. We organiseren verkiezingen en leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar krijgen de kans om de leerlingen te vertegenwoordigen in onze leerlingenraad.