ICT op school

Uniek aan onze school is dat alle leerlingen een ICT-bad krijgen vanaf het 3de leerjaar.


Onze leerlingen leren werken met Chromebooks. Zij leren berichten versturen, het maken van huiswerk via Bingel en Google Classroom, het aanleren van digitale geletterdheid… We bereiden hen hiermee optimaal voor op de overstap naar het secundair onderwijs!


De communicatie met de ouders gebeurt via SmartSchool. Alle (plus)ouder(s) krijgen een account op SmartSchool! Zo zijn zij steeds op de hoogte van het reilen en zeilen van je kind en onze school.